Pravidlá ochrany osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach sú spracovávané v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len „GDPR“).

Aké údaje uchovávame?

Počas vašej návštevy zaznamenávame údaje ktoré zadáte do objednávkového formulára a používame ich na dodanie tovaru (čiže uzatvorenie zmluvy). V prípade ak nám Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania atď.) neposkytnete, zmluvu s vami uzatvoriť nemôžeme. Právny základ je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Údaje budú uložené po dobu nevyhnutnú.

Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, želáte si údaje opraviť, prípadne máte podozrenie že sa s vašimi údajmi nenarába správne kontaktujte nás. Kontaktné údaje nájdete v menu Kontakty.

Na čo tieto informácie používame?

Informácie môžu byť použité na:

  • Na spracovanie transakcií a doručenie tovaru alebo služby

Cookies

Cookies sú textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá na váš disk v počítači. Viac informácií získate tu.

Bezpečnosť

Vaše osobné údaje sú v bezpečí. Používame rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov.

Žiadnym spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám, výnimkou je odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak zmeníme podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke.

Tieto podmienky sú platné od 1.5.2018

Tieto internetové stránky používajú cookies. Ich použitie (okrem nevyhnutne potrebných) môžete povoliť alebo zakázať.