Kontakty

Roman Valko – BALEP

Nábrežná 3470/20
03861 Vrútky

IČO:    44837593
IČ DPH: SK1021906171

BANKA:
VÚB: SK 55 0200 0000 0026 1347 9754

Registrácia:
Živnostenský register okresný úrad Martin
č.OŽP – Z/2009/04410-2
Čislo  ž.registra – 550-21141

HOT LINE

 +421 903 22 44 55

p. Valko:
+421 903 22 44 55
 balep (@) balep.sk

p. Valková:
+421 905 603 827
 rvbalep (@) gmail.com

Vlastná doprava:

Vlastná doprava

Tieto internetové stránky používajú cookies. Ich použitie (okrem nevyhnutne potrebných) môžete povoliť alebo zakázať.